Kominowa galeria - wykańczamy komin wentylacyjny

Kominowa galeria
Kominowa galeria

Sztuczna okładzina kamienna może być docięta do wymiarów komina, naturalna jest sprzedawana w płytkach.

Nasady mogą być otynkowane, wykończone okładziną albo pokryte siatką, na którą można nałożyć tynk - taki jak na elewacji.

Materiały na kominy wentylacyjne

Płytki ceramiczne.
Mają kształt kwadratu o wymiarach 20 x 20 cm, jeden ścięty róg, grubość około 4 mm i otwory na śruby. Montuje się je na drewnianym zaimpregnowanym ruszcie o wymiarach listew 30 x 40 mm, przytwierdzonym do ścianek komina co 8,5-16 cm.

Dachówki bitumiczne.
Prace należy rozpocząć od przymocowania do obrzeży komina (co 10-15 cm) płyty OSB o podwyższonej wodood-porności i grubości 12-20 mm. Na niej układa się warstwę papy (grubości 1-2 mm), zagina się ją na krawędziach komina i łączy na 10-centy-metrowe pionowe zakłady. Trzeba je dokładnie skleić lepikiem lub klejem bitumicznym. Następnie przytwierdza się gonty. Wykończeniem komina mogą być wszystkie gonty, które na opakowaniu mają oznaczenie producenta świadczące o tym, że można je stosować przy kącie nachylenia 90°. Układanie dachówki zaczyna się od dołu komina i przesuwa każdą następną warstwę względem poprzedniej o pół długości.

Oblicówka winylowa.
Panele mogą być pojedyncze, podwójne i potrójne. Mają różne wymiary (300-600) cm x (20-29) cm x (1-1,2) mm. Oprócz nich należy użyć też listew początkowych, końcowych i narożników. Siding mocuje się na drewnianym ruszcie, którego grubość i szerokość powinny wynosić co najmniej 25 mm. Odległość między listwami rusztu nie może być większa niż 60 cm. Przytwierdza się je do komina ocynkowanymi gwoździami. Przytwierdzanie paneli do rusztu należy rozpocząć od przybicia na dole komina listwy startowej. Przy wbijaniu gwoździ trzeba pamiętać o pozostawieniu luzu ze względu na zmiany wymiarów sidingu, do których dochodzi pod wpływem zmian temperatury. Następnie montuje się narożniki, pod które wsuwa się panele - zaczynając od dołu i kończąc listwą.

Cegły silikatowe.
Komin można wymurować z cegły ceramicznej, a część wychodzącą nad dach z cegły wapienno-piaskowej, która ma takie same wymiary- 250 x 120 x 65 mm. Cegłę tę muruje się na zaprawę cementowowapienną. Po wymurowaniu komin trzeba zabezpieczyć przed brudem oraz nasiąkaniem wodą, malując go farbą silikatową lub impregnatem.