KOMIN - ZASADY DOBORU

Komin
Czasami komin bywa masywny


Komin musi być
Nieważne, czy mamy kominek otwarty, czy zamknięty.
Każdy musi być podłączony do komina.

Komin musi być wymurowany zgodnie z przepisami - wszystkie kanały, jakie się w nim znajdują, muszą też mieć wielkości odpowiednie do funkcji. Jeśli jest ich wiele, komin bywa masywny.

Podczas spalania drewna w kominku powstaje dym, który powinien być odprowadzany na zewnątrz. By to było możliwe, w domu musi być komin. Jego zadaniem jest wytwarzanie ciągu i właśnie odprowadzanie dymu.

Jaki powinien być komin?
Każdy kominek musi mieć własny przewód kominowy. Trzeba też tak zaplanować jego usytuowanie, by znajdował się jak najbliżej komina. To bardzo ważne, bowiem na przewodzie dymowym powinno się znajdować jak najmniej zagięć (nie więcej niż dwa), zaś odchylenie od osi komina nie powinno przekraczać kąta 30°. Najmniejsze straty ciepła i opór dymu notuje się wtedy, kiedy komin znajduje się bezpośrednio nad kominkiem. Jeśli komin jest zlokalizowany za kominkiem lub obok niego, musi mieć wyczystkę (otwór rewizyjny), czyli zamykany otwór, przez który można wydobyć sadze nagromadzone w kominie.
System kominowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami bądź atestami technicznymi. By należycie spełniał swoją funkcję, musi:

 • być odporny na wysoką temperaturę i wilgoć (materiały użyte do jego budowy muszą być odporne na maksymalną temperaturę dymu powstającego w wyniku spalania drewna);
 • mieć dobrą izolację cieplną (najlepiej, jeśli jest zbudowany wewnątrz domu - wtedy nie potrzebuje specjalnej izolacji, a dym nie będzie się w nim nadmiernie schładzał);
 • być szczelny;
 • stanowić odpowiednią ochronę dla stykających się z nim elementów wykonanych z materiałów łatwo palnych;
  - dobrze jest, gdy w promieniu 10 m nie ma przewyższających go drzew lub innych przeszkód, powodujących zawirowania powietrza;
 • mieć wysokość co najmniej 4 m (od miejsca podłączenia rury dymowej do przewodu dymowego);
 • paleniska, nie mniejsze niż:
  - 0 15 cm lub 0,14 x 0,14 m dla otworu paleniska do 0,25 m2;
  - fi 18 cm lub 0,14 x 0,27 m dla otworu paleniska powyżej 0,25 m2.
  Najlepiej, gdy na całej długości ma jednolity, regularny kształt - kwadratowy, prostokątny lub okrągły - i taki sam przekrój jak przekrój wylotu dymowego z wkładu lub kasety kominkowej, i na połączeniu nie montuje się rewizji;

Kominek łączy się z kominem odcinkiem sztywnej lub elastycznej rury ze stali kwasoodpornej o długości nie większej niż 2 m. Kąt między nim a kominem nie powinien być większy niż 45°. Podłączenie musi być dobrze dopasowane i uszczelnione.